اخبار
  • تاکید بر لزوم حضور پررنگ بانوان در عرصه بین الملل
    حسن عبدی پور مسئول دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب صبح امروز در دیدار با خانم ظهیری معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران به ضرورت حضور پررنگ تر بانوان در مجمع اندیشمندان ایران و بالتبع آن در عرصه بین الملل تاکید کرد.
آثار منتخب
گفت و گوی فرهنگی ایران و جنوب شرق آسیا
گفت و گوی فرهنگی ایران و شبه قاره
رویکردهای نوین در دیپلماسی فرهنگی
دیپلماسی دیجیتال
اقتدار معنوی، تحولات جهانی و رویکردهای نوین فرهنگی
چکیده مقالات کنفرانس بین المللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت»
گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب - اولین مجمع علمی دانشگاهی
نشست گفتگوي فرهنگي ايران و جهان عرب - موسسه قطر فاندیشن