مرکز تحقیقات زن و خانوداه
شنبه 28 بهمن 1396
نحوه عضویت :
در راستای توسعه و تعمیق کار جمعی ، شبکه سازی و هم افزایی مراکز علمی و آموزشی در حل مسائل جامعه معاصر، دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب پس از شناسایی مراکز مهم و تأثیر گذار که دارای توانایی جهت نقش آفرینی در سطح بین المللی هستند ، اقدام به دعوت از مسئولان عالی آن مراکز برای عضویت در مجمع می نماید وپس از مذاکرات دوجانبه و طی مراحل مد نظر مجمع به عضویت مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب در می آیند.این مراکز پس از رسمیت یافتن عضویت آنان ، همانند مراکز و شخصیت های حقیقی مؤسس و پیشین ، در مجمع عمومی ، شورای سیاستگذاری و کمیته های علمی ، برنامه ریزی واجرایی به ایفای نقش خواهند پرداخت.تفصیل وظایف و نحوه همکاری اعضاء در اساسنامه مجمع ذکر شده است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما