اخبار
  • تمدن سازی نوین اسلامی براساس اشتراکات دینی جوامع مسلمان
    دکتر حسن عبدی پور، مسئول دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب، از جمله مهمانان ویژه شرکت کننده در دهمین همایش بین المللی سیره علوی بود که چهارشنبه، هشتم اسفندماه، به میزبانی دانشگاه لرستان و با پذیرش نزدیک به 170 مقاله برگزار شد.
  • اهداف و برنامه های مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب
    حسن عبدی پور مسؤول دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب به تشریح اهداف و برنامه های این مجمع در آینده پرداخت و گفت: هدف از برگزاری (نشست ها و کارگاه ها علمی با حضور اندیشمندان جهان عرب ) این است که ما به کمک نخبگان جهان عرب، امت اسلامی را با محتواهای اسلامی، بیشتر آشنا کنیم. بدیهی است هر مقداری که بتوانیم فلسفه و اندیشیدن را در جهان اسلام تقویت کنیم به همان مقدار عرصه بر افراط گرایی و سلفی تنگ تر خواهد شد.
آثار منتخب
گفت و گوی فرهنگی ایران و جنوب شرق آسیا
گفت و گوی فرهنگی ایران و شبه قاره
رویکردهای نوین در دیپلماسی فرهنگی
دیپلماسی دیجیتال
اقتدار معنوی، تحولات جهانی و رویکردهای نوین فرهنگی
چکیده مقالات کنفرانس بین المللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت»
گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب - اولین مجمع علمی دانشگاهی
نشست گفتگوي فرهنگي ايران و جهان عرب - موسسه قطر فاندیشن