در حاشیه همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب در عراقگزارش دیدار رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با رایزن فرهنگی ایران در بغداد
دکتر لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حاشیه برگزاری اجلاس جایگاه اندیشه های فلسفی در گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در بغداد با حجت الاسلام والمسلمین اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.
در حاشیه همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در بغداددیدار و گفتگوی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس مرکز مسارات الفلسفیه و الانسانیات تونس
دکتر لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حاشیه برگزاری اجلاس جایگاه اندیشه های فلسفی در گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در بغداد با دکتر فوزی العلوی رئیس مرکز مسارات الفلسفیه و الانسانیات تونس دیدار و گفتگو کردند.
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما