اقتدار معنوی، تحولات جهانی و رویکردهای نوین فرهنگی
اقتدار معنوی، تحولات جهانی و رویکردهای نوین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های ژئوپلتیک، خاستگاه انقلاب و فرهنگی است که بیش از هر کشوری در جهان، آن را با حساسیت ها، چالش ها و تحولات منطقه ای و بین المللی مواجه ساخته است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به عنوان متولی و کارگزار دیپلماسی فرهنگی کشور و پاسداری اقتدار معنوی نظام، مسئولیت شناخت و مدیریت چالش های فرهنگی بین المللی فرارروی نظام را بر عهده دارد در نتیجه، رصد دقیق تغییرات و تحولات و چالش های جدید و ارائه تحلیل های صحیح در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی های مناسب و به هنگام در اولویت و دستور کار این سازمان قرار دارد. 
مجموعه پیش رو، شامل مقالات جمعی از فرهیختگان علمی و دانشگاهی کشور است که به منظور بررسی مولفه های اقتدار معنوی نظام  جمهوری اسلامی ایران، تحلیل آخرین تحولات و رخدادهای فرهنگی و ارائه سیاست ها و تدوین رویکردهای جدید فرهنگی متناسب با شرایط متغیر بین المللی تهیه و تدوین شده است که امید است مورد استفاده علاقمندان و پژوهشگران عرصه دیپلماسی فرهنگی قرار گیرد. 
 
فايلها
اقتدار معنوي، تحولات جهاني و رويکردهاي نوين.pdf 1.89 MB
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما