سه‌شنبه 5 دي 1396 اساسنامه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب

پيش نويس اساسنامه " مجمع اندیشمندان  ايران و جهان عرب "


معرفی
با روی گردانی بسیاری از جریان ها وحرکت های اسلامی در کشورها و جوامع مسلمان از عقلانیت واعتدال به ویژه در سال های اخیر ، شاهد گسترش روز افزون درگیری وخشونت داخلی در جهان اسلام هستیم. این وضعیت تا آنجا پیش رفته که در بسیاری موارد از حوزه درون کشوری خارج، و تبدیل به رقابت های منفی ویرانگر وجنگ های نیابتی بین کشورهای اسلامی شده است. خلاء پرچم دراران واقعی علم و فرهنگ  ( عقلاء ، فرهیختگان و نخبگان علمی و فرهنگی )  جوامع مسلمان در این عرصه سرنوشت ساز ، باعث حضور و ظهور داعیه داران تندروی، خشونت طلبی وتعصبات کور در این صحنه شده که با برداشت های سطحی و یکسو نگرانه، از متون اسلامی ،  در میان جوامع مسلمان و بخصوص جوانان رخنه کرده و در این میدان بدون رقیب به ناحق خود را پرچم دار تفکر اسلامی معرفی کرده اند . بنابراین ، رسالت امروز اندیشمندان فرهنگی و فرهیخته که معتقد به بنای استوار اسلام برعقلانیت واعتدال هستند، فراهم سازی زمینه گفتگو های فرهنگی میان عقلای مسلمان از هر قوم ، ملیت و مذهب می باشد.  بدين منظور " مجمع اندیشمندان  ايران و جهان عرب " در سال 1395 هجري شمسي توسط اندیشمندان و نويسندگان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت تصویب وتأسيس شد . امید است تأسیس مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب ، زمینه سازحرکت های پرشتاب  علمي، پژوهشي در عرصه گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب گردد.بدون تردید بهره‌مندی ازاطلاعات ، تجربیات وتحقيقات نخبگان ، عالمان فرهیخته و اهل قلم در گذشته و حال در عرصه علم و فرهنگ اسلامی ، ایرانی و عربی ، شالوده و زیر بنای گسترش و تعمیق گفتگوهای عالمانه ایران و جهان عرب خواهد بود.

فصل اول: كليات
ماده اول:  " مجمع اندیشمندان  ايران و جهان عرب "كه از اين پس در اين اساسنامه " مجمع اندیشمندان  " ناميده مي شود، مجمعی نخبگانی علمي، فرهنگي که با استفاده از ظرفیت مراکز علمی - آموزشی حقیقی و حقوقی، در سال 1395 هجري شمسي توسط اندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت تصویب وتأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود.
ماده دوم: محل اصلي مجمع اندیشمندان ،  ایران ، شهر قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان دفاتري تأسيس كند.
ماده سوم: زمان فعاليت مجمع نا محدود است.

فصل دوم : افق و چشم انداز
ماده چهارم : افق و چشم انداز " مجمع اندیشمندان  ايران و جهان عرب " زمینه سازی ایجاد "تمدن نوین اسلامی "براساس تعامل و همبستگی نخبگانی ایران و جهان عرب می باشد.

فصل سوم : اهداف
ماده پنجم :  اهداف مجمع اندیشمندان عبارتند از :
کوشش در ایجاد پیوند معقول و مقبول مبتنی بر درک مشترک از مقوله های فرهنگی ایرانی ، اسلامی و عربی ، میان اندیشمندان و فرهیختگان فرهنگی ایران و جهان عرب در راستای فراهم نمودن زمینه هم افزایی و اعتلای فرهنگ مشترک و آگاهی بخشی نسبت به  تمایزات فرهنگی توأم با پذیرش و احترام و عدم تعرض  به آن ها  در میان جوامع مسلمان.
کوشش در جهت تسهیل برقراری ارتباط میان اندیشمندان فرهنگی ایران و جهان عرب به منظور هم اندیشی و تشریک مساعی در مسائل فرهنگی  وگسترش آن در میان جوامع  مسلمانان در راستای غلبه وجوه عقلانیت واعتدال بر سطحی نگری و خشونت.
سعی در ایجاد هماهنگی فعالیت های مستمر ، رو به جلو و زمان بندی شده به منظور فرهنگ سازی عقلانیت و اعتدال به عنوان برند جهانی جوامع مسلمان.

فصل چهارم : برنامه ها
ماده ششم: مجمع اندیشمندان اهداف خود را از طریق برنامه های زير تحقق مي بخشد:
شناسايي و ارتباط با جمعيت ها ، انجمن ها و شخصيت‌هاي ایران و جهان عرب به منظور زمينه سازی فعاليت‌هاي مشتركدر عرصه عقلانیت و اعتدال.
تأليف، تحقيق، نشر و توزيع كتب و مطبوعات و تحقيقات و بررسي هاي علمي و اجتماعي مناسب در زمينة مسائل مشترك ایران و جهان عرب در حوزه های عقلانیت و اعتدال.
گسترش فعاليت‌هاي حوزوي و دانشگاهي کشورهای عضو در زمينة عقلانیت و اعتدال در جوامع اسلامي.
برگزاري همایش وكنفرانس و حضور و شركت در مجامع همسو.
تأسيس جماعت‌ها و کارگروه های علمی و فرهنگی در نقاط مهم کشورهای عضو.
كمك به انجمن ها، مؤسسات و افراد علاقه مند به عقلانیت و اعتدال در میان مسلمانان.

فصل پنجم : اركان
ماده هفتم : اركان مجمع اندیشمندان عبارت است از:

مجمع عمومي
شوراي عالی سیاست گذاری
دبير كل
فصل ششم : مجمع عمومي


ماده هشتم : تشکیل مجمع عمومی :
اعضاي مجمع عمومي نخبگان، متفكران و اندیشمندان ایران وجهان عرب هستند که به نشست همایش گفتگوهای ایران  و جهان عرب دعوت شده و در  این  همایش مشارکت نموده اند و معتقد به عقلانیت و اعتدال در جهان اسلام هستند .
هر دو سال یکبار نصف اعضاء در اجلاس دو سالانه مجمع عمومی با رای گیری  مخفی تغییر می کنند.
عضويت اعضاي مجمع عمومي قائم به شخص است.
اجلاس عادي مجمع عمومي هر دو سال يك بار خواهد بود. در صورت ضرورت، اجلاسيه هاي فوق العادة مجمع عمومي با درخواست دبیر کل تشكيل مي شود.
اجلاس مجمع عمومي با حضور اكثريت كل اعضا رسميت مي يابد و اعتبار مصوبات با نظر اكثريت حاضر در اجلاس خواهد بود.

فصل هفتم : وظایف مجمع عمومي
ماده نهم : وظایف مجمع عمومي عبارتند از  :

تصویب چشم انداز ده ساله برای مجمع
تصویب ساختار علمی و اجرایی مجمع
تصویب برنامه های سالانه مجمع و کارگروه های علمی و فرهنگی مجمع
تصویب تأسیس کمیته های علمی و اجرایی
تصویب ایجاد پایگاه داده ای اندیشمندان ایران و جهان عرب
تصویب انتشار کتاب، فصل نامه، بیانیه رسمی اعلام مواضع فرهنگی مجمع اندیشمندان
تصویب برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها و نشست های علمی و فرهنگی
پذیرش اعضای جدید
انتخاب اعضای شورای سیاست گذاری
انتخاب دبیرکل مجمع برای مدت پنج سال
بررسی وتصویب هرگونه تغییر وتحول در ساختار مجمع
فصل هشتم : شورای عالی سیاستگذاری سیاست گذاری

ماده دهم :  تشکیل شوراي عالي سیاستگذاری
اعضای شوراي عالي سیاستگذاری توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
تبصرة 2: دبيركل، عضو شوراي عالي سیاستگذاری خواهد بود.
تبصرة 3:  اعضاي شورا، عضو مجمع عمومي مجمع اندیشمندان نيز هستند.
تبصرة 4: انتخاب مجدد اعضاي شوراي عالي بلا مانع است.
شوراي عالي در برابر مجمع عمومی در حدود اختيارات و مسؤوليت‌هاي محوله، مسؤول و پاسخگوست.
تعداد اعضاي شوراي عالي حداقل 5 نفر و حداكثر 7 نفر است.
با تصويب اكثريت اعضاي شوراي عالي سیاستگذاری دو نفر از اعضا به عنوان رئيس و نايب رئيس به مدت دو سال انتخاب خواهند شد.
تبصرة 5: شوراي عالي سیاستگذاری يك نفر را به عنوان دبير جلسات انتخاب خواهد كرد.
جلسات شوراي عالي سیاستگذاری با حضور اكثريت اعضاي موجود در ايران رسميت پيدا مي كند و مصوبات آنان با اكثريت حاضران معتبر است.
دعوت به جلسات به عهدة دبيركل است و در صورت لزوم، به درخواست رئيس يا يك سوم اعضاي موجود در ايران جلسات تشكيل مي شود .
دعوت براي تشكيل جلسات مجمع عمومي يا شوراي عالي سیاستگذاری از راه های زیر  به عمل مي آيد : نامة خصوصي ، درج در پایگاه رسمی مجمع ، ایمیل و کانال مجمع اندیشمندان در فضای .
قبول استعفا، عزل و يا جاي گزيني هر يك از اعضاي شوراي عالي سیاستگذاری باید به تصویب شورای عالی سیاستگذاری سیاستگذاری برسد.
فصل نهم :  وظايف و اختيارات شوراي عالي سیاستگذاری
ماده یازدهم : وظايف و اختيارات شوراي عالي سیاستگذاری مجمع عبارت است از:

تصويب آيين نامة داخلي شوراي عالي و آيين نامه هاي مجمع اندیشمندان.
تصويب سياست ها و برنامه هاي مجمع اندیشمندان.
انتخاب ساير اعضاي مجمع عمومي.
پيشنهاد تغيير در اساسنامة مجمع اندیشمندان به مجمع عمومی.
پيشنهاد يك نفر به‌عنوان دبيركل مجمع اندیشمندان جهت تصويب مجمع عمومي.
تصويب تأسيس دفاتر نمايندگي مجمع اندیشمندان در کشورهای عضو.
تشكيل كميته هاي تخصصي، عنداللزوم.
تصويب تشكيلات مجمع اندیشمندان.
تصويب بودجه و هزينه هاي سالانة مجمع اندیشمندان و پيشنهاد آن به مجمع عمومی بر اساس نيازمجمع.
اهتمام در تأمين نيازهاي مالي مجمع اندیشمندان.
نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي مجمع اندیشمندان.
بازرسي از نحوة فعاليت‌هاي مجمع اندیشمندان.
پيگيري اجراي مصوبات مجمع عمومي.
تصويب رؤساي دفاتر و نمايندگي هاي مجمع اندیشمندان.
تعیین رییس و دبیر شورای عالی سیاستگذاری سیاست گذاری مجمع اندیشمندان
تعیین سیاست ها و خط مشی های کلی مجمع اندیشمندان
تصویب برنامه ها و محورهای علمی فعالیت ها
نظارت کلی بر محتوای فرهنگی وعلمی فعالیت ها
تبصره1 :جلسات عادی شورای عالی سیاستگذاری سیاست گذاری حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 : جلسات فوق العاده شورای عالی سیاستگذاری سیاست گذاری با درخواست رییس و یا اکثریت اعضاء برگزار می گردد.

فصل دهم: دبيركل
ماده دوازدهم : انتخاب دبيركل
دبيركل، عالي ترين مسئول اجرايي مجمع اندیشمندان است كه با پيشنهاد شوراي عالي توسط مجمع عمومی به مدت پنج سال منصوب مي شود.
قبول استعفا و يا عزل دبيركل با مجمع عمومی است.
در صورت وفات، استعفا و يا عزل دبيركل يك نفر از اعضاي شوراي عالي سیاستگذاری با انتخاب شوراي عالي سیاستگذاری تا تعيين دبيركل جديد عهده دار وظايف او خواهد بود.
ماده سیزدهم : وظايف و اختيارات دبيركل
ـ پيشنهاد سياست ها و برنامه هاي مجمع اندیشمندان به شوراي عالي سیاستگذاری.
ـ پي گيري و اجراي مصوبات شوراي عالي سیاستگذاری.
ـ مديريت و نظارت بر كلية فعاليت‌هاي اجرايي مجمع اندیشمندان.
ـ دعوت به جلسات شوراي عالي سیاستگذاری و مجمع عمومي و ساير جلسات عمومي.
ـ تهيه و تدوين گزارش فعاليت‌هاي انجام شده و ارائة آن به شوراي عالي سیاستگذاری و مجمع عمومي جهت ارزيابي.
تهیه و تدوین گزارش از وضعیت عمومی روابط فرهنگی ایران و جهان عرب وارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید شورای عالی سیاستگذاری
تصویب آیین‌نامه‌های داخلی واحدهای تابعه بر اساس نظر شورای معاونان
ـ تشكيل كميته هاي موقت بر حسب ضرورت.
ـ انتصاب معاونان  و مشاوران مجمع اندیشمندان با اطلاع شوراي عالي سیاستگذاری.
ـ انتصاب رؤساي دفاتر مجمع اندیشمندان در كشورهای عضو با تصويب شوراي عالي سیاستگذاری و عزل يا قبول استعفاي آنان.
ـ پيشنهاد بودجه و هزينه هاي سالانة مجمع اندیشمندان به شوراي عالي سیاستگذاری و پي گيري آن از طريق مراجع ذيربط.
ـ امضاي موافقتنامه ها، اسناد مالي، حقوقي و ثبتي و هرگونه تغييرات مربوط و استيفاي حقوق مجمع اندیشمندان.
ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه مجمع اندیشمندان.
ـ انجام ساير امور محوله از سوي مجمع عمومی  و شوراي عالي سیاستگذاری.
دبيركل مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان و مديران تفويض نمايد؛ به شرط اين كه مخل به وظايف و اختيارات اساسي دبيركل نباشد.
دبيركل سخنگوي مجمع اندیشمندان بوده و در مقابل شوراي عالي سیاستگذاری مسؤول و پاسخگوست.
كلية اوراق و اسناد مربوط به مجمع از قبيل چك، سفته، برات، قراردادهاي تعهدآور و اسناد رسمي با امضاي دبيركل و معاون پشتيباني و با مهر مجمع اندیشمندان معتبر مي باشد.
فصل یازدهم : دبیرخانه
ماده چهاردهم :  دبیرخانه مجمع اندیشمندان حکم کمیته اجرایی را داشته، و مسؤل آن توسط  دبیرکل مجمع اندیشمندان منصوب می گردد.
فصل دوازدهم : وظایف دبیرخانه
ماده پانزدهم : وظايف و اختيارات دبيرخانه شورا عبارت است از:
پیشنهاد طرح ها، برنامه ها و بودجه دو سالانه مورد نیاز فعالیت های  دبیرخانه به مجمع عمومی
ارائه درخواست های عضویت  جدید  به دبیرکل برای طرح در مجمع عمومی
اجرایی نمودن مصوبات مجمع عمومی وشورای عالی سیاست گذاری
ارسال و دریافت کلیه مکاتبات ، دعوتنامه ها و ارتباطات مکتوب و مجازی مجمع با اندیشمندان ، سازمان ها ، نهادها و مراکز علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و اجرایی دولتی و خصوصی در کشورهای اعضای مجمع اندیشمندان.
برقراری ارتباط فرهنگی مستمر بین اعضاء از طریق ایجاد کانال و گروه های علمی و فرهنگی مجازی در شبکه های اجتماعی ( فیس بوک، توئیتر، واتس آپ و..... )  و دیگر محیط های کاربر محور با هدف برگزاری نشست های آنلاین
ايجاد ارتباط و همكاري با مراكز، مؤسسات و شوراها و انجمن‌هاي علمي و نهادهاي فرهنگي ایران و جهان عرب  و ارزيابي فعاليت‌ها و عملكرد آنها در چارچوب ضوابط تعيين شده توسط شوراي عالي سیاستگذاری و ارائه‌ى گزارش‌هاي لازم.
انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش‌هاي مورد نظر شوراي عالي سیاستگذاری و ارائه‌ى نظريات كارشناسي و مشورتي.
تهيه و تدوين طرح‌ها و ارائه‌ى پيشنهادهاي مورد نياز براي تسهيل در تحقق اهداف و وظايف شوراي عالي سیاستگذاری و مجمع اندیشمندان.
بررسي و اظهارنظر در رابطه با طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله از كليه مراكز و مؤسسات فرهنگي، تبليغاتي و آموزشي و صاحبن ظران فرهنگيایران و جهان عرب.
شناخت نيازهاي فرهنگی ایران و جهان عرب و شناسايي مظاهر فرهنگي و تدوين و طراحي شيوه‌هاي راهبردي براي ارائه‌ى به شوراي عالي سیاستگذاری ومجمع اندیشمندان .
ايجاد نظام اطلاع‌رساني مورد نياز مجمع اندیشمندان در ارتباط با مراكز فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و هنري ایران و جهان عرب.
برقراري ارتباط با سازمان‌ها، انجمن‌ها و مجامع علمي و فرهنگي در سطح ایران و جهان عرب و جمع‌آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آن‌ها به‌منظور ارائه‌ى به شوراي عالي سیاستگذاری مجمع اندشمندان .
بررسي و شناخت جريان‌هاي فرهنگي مؤثر در ایران و جهان عرب و شناساندن كانون‌هاي تأثيرگذار در روابط فرهنگی ایران و جهان عرب به شوراي عالي سیاستگذاری مجمع اندشمندان.
ايجاد سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات مجمع عمومی و شوراي عالي سیاستگذاری مجمع اندشمندان و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي مصوبات و ارائه‌ى گزارش‌هاي مربوط عنداللزوم.
ايجاد ارتباط مطلوب با نيروهاي ذي‌صلاح و متخصص و مبتكر در مراكز علمي، فرهنگي، پژوهشي (دانشگاهي و حوزوي) ایران و جهان عرب و فراهم نمودن امكانات لازم براي تحقق و ياري رساندن به رسالت‌ها و اهداف مجمع اندشمندان.
تهيه‌ى برنامه كار و تنظيم دستور جلسات مجمع عمومی و شوراي عالي سیاستگذاری مجمع اندشمندان.
 انجام كليه‌ى امور و فعاليت‌هاي ستادي و پشتيباني مورد نياز مجمع اندشمندان و اعضاي آن و همچنين شوراها و دفاتر اقماري و كميسيون‌هاي مرتبط با آن.
انجام ساير موارد ارجاعى ازسوى مجمع عمومی و شوراي عالي سیاستگذاری مجمع اندشمندان يا هريك از اعضاى آن.

 فصل سیزدهم  : منابع مالی
ماده شانزدهم : منابع مالی مجمع اندیشمندان عبارت است از:
درآمدهای ناشی از فعالیت های فرهنگی ، تبلیغی و اقتصادی
کمک بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی
موقوفات، نذورات وکمک های دریافتی از محل وجوهات شرعیه
دریافت حق عضویت از اعضای حقیقی و حقوقی مجمع عمومی
دریافت وام باتصویب دبیر کل از منابع مختلف عندالزوم
سایر درآمدهای که منابع آن به تصویب دبیر کل برسد.
:سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت های مالی مجمع اندیشمندان توسط دبیر کل با هماهنگی شورای عالی سیاستگذاری انجام می‌پذیرد.
سال مالی مجمع اندیشمندان از اول فرودین ماه هر سال آغاز می‌شود و آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده هفدهم :
این اساسنامه در          فصل و         ماده و     بندو    تبصره به پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای عالی سیاستگذاری و در تاریخ  /  /1396 به تأیید مجمع عمومی رسید.

فايلها
پيش_نويس_اساسنامه_انجمن_نويسندگان.pdf 290.203 KB
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما